Länsstämma och valupptakt

7 april 2018 Lördag 10:00 - 16:00 Delsbo Gävleborg länsförbund Hållbar konsumtion

Länsstämman är Naturskyddsföreningen Gävleborgs årsmöte. Här får du veta vad som hänt under förra året och vilka planer som finns för detta år. Du kan vara med och påverka! Skriv ett förslag - en s k motion senast 28 feb till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se. Ny styrelse väljs också. Ge gärna dina tips till valberedningen, sammankallande andersson.ingagreta@gmail.com 070-354 94 89

Från 9.30 Välkomstfika

10-12 Länsstämma inkl utdelning av miljöpriser

12-13 Lunch

13-16 Valworkshop "Gör miljön till en valfråga 2018"

 

Hur kan vi tillsammans sätta miljöfrågorna på agendan i valrörelsen? Hur kan vi lägga grunden för ett långsiktigt starkt påverkansarbete?

  • Vilka frågor är prioriterade att driva lokalt inför valet? Vad vill vi åstadkomma?
  • Vilka är de viktigaste aktörerna i frågan? Finns några möjliga allierade?
  • Hur gör vi för att nå våra mål? Vilka konkreta aktiviteter kan vi genomföra?
  • Tips och tricks för att få genomslag för våra frågor i media.
  • Vilka resurser har vi? Vad behöver vi? Hur organiserar vi arbetet?
  • Rikskansliets planer och prioriteringar inför valet och hur kretsar kan bidra till det arbetet.

 

Anmälan senast 28 mars via http://alturl.com/4ga22