Lär dig Bokashi

Bokashi är ett sätt att förbereda organiskt avfall för snabb omvandling till jord och gödning helt utan kemikalier. Det är klimatsmart – eftersom både koldioxid och kvävgaserna binds i komposten. Väl i jorden bygger den kväve- och energirika bokashi-gödseln upp ett bra mikroliv och en högre biomassa vilket ger en mer fertil jord.

29 oktober 2019 Tisdag 18:30 - 19:30 Luleå Norrbotten länsförbund Klimat, energi, Jordbruk och mat

Bokashi är ett sätt att förbereda organiskt avfall för snabb omvandling till jord och gödning helt utan kemikalier. Det är klimatsmart – eftersom både koldioxid och kvävgaserna binds i komposten. Väl i jorden bygger den kväve- och energirika bokashi-gödseln upp ett bra mikroliv och en högre biomassa vilket ger en mer fertil jord.