Laxens spännande liv när den lämnar havet och stiger upp i våra åar

 

26 februari 2020 Onsdag 18:30 - 21:00 Laholm Halmstad Hav och vatten

 

Per Ingvarsson vattenekolog och fiskevårdare tar med hjälp av bilder från sina inventeringar i bland annat Stensån, oss med upp i vattendragen för att möta de hinder och besvärligheter som laxen där stöter på. Vad kan man göra för att förbättra situationen för laxen? Det som är bra för laxen är bra för allt annat liv i vattnet.

 Föreläsningen hålls på Campus Laholm, Skottegränd 3 i Laholm

Kontaktperson: Margareta Lindgren 0430 - 630 44, 073 - 087 48 90

Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten (Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad i samverkan)