Laxens spännande liv när den lämnar havet och stiger upp i våra åar.

26 februari 2020 Onsdag 18:30 - 21:00 Laholm Ystad Hav och vatten

Onsdagen den 26 februari kl.18.30-21.00 på Campus (lilla aulan) i Laholm, Skottegränd 3.

Per Ingvarsson vattenekolog och fiskevårdare tar med hjälp av bilder från sina inventeringar i bland annat Stensån, oss med upp i vattendragen för att möta de hinder och besvärligheter som laxen där stöter på. Vad kan man göra för att förbättra situationen för laxen? Det som är bra för laxen är bra för allt annat liv i vattnet.

Kontaktperson: Margareta Lindgren 0430-63044 0730874890

Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten (Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad i samverkan)