Ledarkurs Natursnokar, Stjärnsund

26 maj 2018 Lördag 10:00 - Söndag 16:00 Stjärnsund Dalarna länsförbund Skog och naturvård

För dig som redan leder en Natursnoksgrupp eller som vill bli ledare. Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi sitter runt elden och pratar om hur vi bäst startar och
driver en Natursnoksgrupp. Vi delar med oss av det vi kan och byter erfarenheter med varandra.

Lördag 26 maj kl 10-16:30 Att lära in arter, att samarbeta och att göra upp eld

Söndag 27 maj kl 10-16 Att använda alla sinnen

Utbildare:
Eva Lindberg, rikskansliet, Natursnoksledare och Närnaturguide
Ida Wahlund, skådespelare och projektledare rikskansliet

Fridhems kursgård och vandrarhem ( www.frid.nu )

Kostnad 500 kr. Gratis om du skriver avtal med din krets att leda Natursnoksaktiviteter. 

Anmälan senast 18 maj, se länk till höger