Lieslåtter på Storåkersbacken, Iggön

Blomsterängen på Iggön är en av länets mest värdefulla ängar. Kom gärna till ängen för att hjälpa till med årets slåtter.

15 augusti 2020 Lördag 00:00 Gävle Gävleborg länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Fältgentianan, darrgräset och flera andra sällsynta växter behöver slåtter för att överleva.Tag med fika, räfsa, kratta och lie om du har. Vi arbetar naturligtvis med avstånd!

Lördag den 15 augusti

Kl 10

Samling vid vändplan på Iggön