Lindbergska provytan - en natur och kulturvandring

Söndagen 18 augusti kl. 10.00 Samling vid Timmersdala kyrka. Här möts natur och kultur. 200 åriga tallar med brand- och huggspår och orörd barrskog som har varit skyddad sedan lång tid tillbaka. Lindbergska ytan uppkallad efter en jägmästare som tidigare var verksam i trakten. Syftet då (1943) var att: ”Bereda senare generationers möjlighet att se det virkesförråd och de dimensioner som under gynnsamma förhållanden kunna uppstå av barrskog inom dessa trakter” Guider är Anna Johansson Tel. 070-220 24 16 och Peter Nilsson 070-682 76 78

18 augusti 2019 Söndag 10:00 Timmersdala Skövde Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Söndagen 18 augusti kl. 10.00 Samling vid Timmersdala kyrka. Här möts natur och kultur. 200 åriga tallar med brand- och huggspår och orörd barrskog som har varit skyddad sedan lång tid tillbaka. Lindbergska ytan uppkallad efter en jägmästare som tidigare var verksam i trakten. Syftet då (1943) var att: ”Bereda senare generationers möjlighet att se det virkesförråd och de dimensioner som under gynnsamma förhållanden kunna uppstå av barrskog inom dessa trakter” Guider är Anna Johansson Tel. 070-220 24 16 och Peter Nilsson 070-682 76 78