Ljungbränning Räfshalen

Håll koll på vår Hemsida och FB-sida för vidare info!

 

Varför Ljungbränning? 

 

Att bränna ljung- och gräsmarker är en tradition som har 1000-åriga anor. Det görs över hela Västeuropa från Portugal ända upp till Norge. Idag är bränning inte längre en del av den ordinarie jordbruksdriften. Bränning har däremot på senare år använts i naturvårdande syfte.  

 

7 mars 2020 Lördag 00:00 Klippan Klippanbygdens Natur Skog och naturvård

Håll koll på vår Hemsida och FB-sida för vidare info!

 

Varför Ljungbränning? 

 

Att bränna ljung- och gräsmarker är en tradition som har 1000-åriga anor. Det görs över hela Västeuropa från Portugal ända upp till Norge. Idag är bränning inte längre en del av den ordinarie jordbruksdriften. Bränning har däremot på senare år använts i naturvårdande syfte.  

 

När ljungen blir gammal blir den väldigt grov och skuggar marken så mycket att andra växter har svårt att konkurrera med den. Bränning kan kicka igång en fröbank och det dröjer inte länge innan mer lågväxande örter och halvgräs etablerar sig. Skalbaggar, vildbin och andra insekter gynnas av växternas mångfald och blottad mineraljord som uppstår av bränningen. Om det finns gott om insekter så gynnas även fågellivet. 

 

Bränning innebär normalt att pH-värdet i marken stiger. Kväve som fanns bundet i materialet frigörs till atmosfären. Andra näringsämnen hamnar i marken. En del blir tillgängligt för växtligheten, en del lakas ur och sköljs bort. Det kan på sikt urlaka jordarna och det är inte bara av ondo. Det är till fördel för konkurrenssvaga gräs och örter. 

Det är viktigt att välja rätt tidpunkt för ljungbränning, det får inte vara för torrt eller blött. Mars-april brukar vara lämpligt. Om väderförhållandena blir bra genomför Klippanbygdens Natur en Ljungbränning på vårt skötselområde Räfshalen.
Samling på Räfshalen