Locka bin och humlor till trädgården!

Vi är många som vill veta mer om hur man skapar man en vacker och inbjudande trädgård där bin och humlor och andra pollinerare - och deras larver - trivs.
Danderyds stadsträdgådsmästare Karin Almén och kommunens ekolog Karin Lönnberg ger tips och god råd. Välkommen till föredrag och diskussion!

5 november 2018 Måndag 19:00 - 20:30 Danderyd Danderyd Skog och naturvård

Det surrar i trädgårdsvärlden och vi är många som vill bidra till biologisk mångfald och goda skördar utan kemiska bekämpningsmedel.

Hur skapar man en vacker och inbjudande trädgård där bin och humlor och andra pollinerare – och deras larver - trivs? Som gynnar nyttoinsekter och minskar skador på frukt och bär och grönsaker. Vilka träd och buskar och blommor bör står högst på önskelistan?

Vår stadsträdgårdsmästare Karin Almén och kommunens ekolog Karin Lönnberg berättar om pollinatörernas betydelse och ger tips och goda råd för en vacker och miljövänlig trädgård.  

Plats: sal Mörbygården, Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 1A, Danderyd.