Lunchvandring i Tivoliparken

Följ hösten i Tivoliparken. Träden inrättar sig för vintervilan, frukter mognar och bladen skiftar färg.  Samling i parkens nordvästra hörn vid naturumbron över Helge å.

19 september 2019 Torsdag 12:00 - 12:45 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Följ hösten i Tivoliparken. Träden inrättar sig för vintervilan, frukter mognar och bladen skiftar färg.  Samling i parkens nordvästra hörn vid naturumbron över Helge å.