Lunchvandring i Tivoliparken

Följ hösten i Kristianstads stadspark. Frukter mognar, blad skiftar färg och träden inrättar sig för vintern. Samling kl 12.00 i parkens nordvästra hörn vid naturumbron över Helge å.

10 oktober 2019 Torsdag 12:00 - 12:45 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Följ hösten i Kristianstads stadspark. Frukter mognar, blad skiftar färg och träden inrättar sig för vintern. Samling kl 12.00 i parkens nordvästra hörn vid naturumbron över Helge å.