Lunchvandring till träden på "Badhustomten"

Vid Högskolan Kristianstad och Krinova finns ett stycke natur som är målet för dagens tur med Karin Bergendal. Kanske byggs nya badhuset här ?
Samling kl 12.00 vid hållplats Högskolan buss nr 3

16 maj 2019 Torsdag 12:00 - 12:45 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Vid Högskolan Kristianstad och Krinova finns ett stycke natur som är målet för dagens tur med Karin Bergendal. Kanske byggs nya badhuset här ?
Samling kl 12.00 vid hållplats Högskolan buss nr 3