Människors exponering för kemiska bekämpningsmedel

Överläkare Margareta Littorin från Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet berättar om olika bekämpningsmedels förekomst och hur vi människor, både allmänhet och yrkesodlare, exponeras för dessa och vilka hälsoeffekter det har. Kunskaperna bygger delvis på arbeten från den egna institutionen.

5 september 2019 Torsdag 18:00 - 20:00 Dalby Lund Miljögifter

Föredraget äger rum på Dalby bibliotek och utgör ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening och biblioteket i Dalby.