Måste ekonomer tro på evig tillväxt?

Ekonomer och omsorger om miljön är två begrepp som inte brukar passa väl ihop. Om möjligheten att förena ekonomiskt tänkande och hänsyn till jordens miljö handlar ett föredrag i Lunds Naturskyddsförenings föreläsningsserie på Lunds Stadsbibliotek.

18 oktober 2017 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Jordbruk och mat

Det är många som undrar om den ekonomiska tillväxten leder till ett ekologiskt sammanbrott eller om ekonomerna har rätt i sin tro på att evig tillväxt är nödvändig och att den ska lösa alla problem. Kan en grön ekonomi ta oss igenom de kommande klimatkriserna? Finns det en framtida ekonomi som inte förstör vår jord?

 

Mikael Malmaeus forskar om dessa frågor vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Föredraget, som arrangeras av Naturskyddsföreningen, Stadsbiblioteket och universitetets Hållbarhetsforum, följs av en frågestund.