Med sikte på örnar

Naturskyddsföreningen i Helsingborg anordnar en fågelutflykt till lämplig lokal för rovfågelskådning i stadens omgivningar. Samling för samåkning vid Fredriksdals bilparkering.Varma kläder rekommenderas. Glöm ej fika!

 

 

 

20 januari 2018 Lördag 10:00 - 13:00 Helsingborg Helsingborg Skog och naturvård

Naturskyddsföreningen i Helsingborg anordnar en fågelutflykt till lämplig lokal för rovfågelskådning i stadens omgivningar. Samling för samåkning vid Fredriksdals bilparkering.Varma kläder rekommenderas. Glöm ej fika!