Med trädgårdshandskar och snorkel räddar vi ålgräset!

Under våren anordnar Havsnätverket Väst i Naturskyddsföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum en seminarieserie om människan och havet.

23 april 2014 Onsdag 18:30 - 19:30 Göteborg Göteborg Hav och vatten

Under våren anordnar Havsnätverket Väst i Naturskyddsföreningen och Göteborgs Naturhistoriska Museum en seminarieserie om människan och havet. Vi får en fördjupning i hur våra fritidsaktiviteter påverkar havsmiljön och hur vi på ett hållbart sätt kan njuta av havet.


Dagens föredragshållare är Louise Eriander, doktorand inom marinekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Med trädgårdshandskar och snorkel räddar vi ålgräset!
Ålgräs är fantastiska växter som bildar stora undervattensängar i många grundområden längs med Sveriges kust. De bidrar med en lång rad funktioner som är viktiga för oss människor, som att förbättra vattenkvalitén och fungera som födo- och uppväxtmiljö för många kommersiella arter. De har dessutom förmåga att motverka klimatförändringar! Tyvärr så har mer än 50% av allt ålgräs försvunnit från Sveriges västkust under de senaste 30 åren som ett resultat av ökad mänsklig påverkan. Det finns dock hopp om framtiden och genom bättre förvaltning och restaurering av dessa viktiga ekosystem kan vi vända denna negativa trend.

 

Seminariet hålls på Göteborgs Naturhistoriska Museum och efter varje föredrag säljs ekologiskt fika samt te/kaffe för 20 kr.

 

Välkomna!