Medlemsmöte med diskussion kring Umeås nya översiktsplan

Umeå kommuns nya översiktsplan är ute på remiss. Denna kommer att sätta utgångspunkter och riktlinjer för kommunens framtida stads- och landsbygdsutveckling. På medlemsmötet berättar representanter från kommunens Samhällsbyggnadskontor om översiktsplanen, och kommunekologen Marlene Olsson Cipi delar med sig av sina tankar om densamma. Sedan vill vi tillsammans med er medlemmar resonera kring översiktsplanen och fånga upp era synpunkter.

13 januari 2018 Lördag 14:00 - 16:00 Umeå Umeå Klimat, energi

Umeå kommuns nya översiktsplan är ute på remiss. Denna kommer att sätta utgångspunkter och riktlinjer för kommunens framtida stads- och landsbygdsutveckling. På medlemsmötet berättar representanter från kommunens Samhällsbyggnadskontor om översiktsplanen, och kommunekologen Marlene Olsson Cipi delar med sig av sina tankar om densamma. Sedan vill vi tillsammans med er medlemmar resonera kring översiktsplanen och fånga upp era synpunkter. Alla medlemmar är även välkomna att under mötet lämna förslag och önskemål om aktiviteter som Naturskyddsföreningen bör anordna under 2018.

Var: Kafé Station, Umeå
När: 14.00-16.00
Fika: Från kl. 13.30 delar vi ut fikabiljetter till våra medlemmar