Megaworkshop för fossilförbud 2030 + valarbete 2022

Nu börjar vi förbereda inför höstens och nästa års kampanjande! På workshopen kommer vi prata om kampanjen för fossilförbud 2030 i höst och påverkansarbete inför valet 2022. Mer info nedan!

22 april 2021 Torsdag 18:00 - 20:00 Digitalt på Zoom Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi

När: 22 april kl 18:00 – 20:00

Var: På Zoom

För vem: Alla som är intresserade av att engagera sig i, eller veta mer om, kampanjarbetet för fossilförbud 2030 samt påverkansarbete inför val 2022.

Anmäl dig här!

Mer information om syfte & upplägg

Innehåll & syfte del 1:

  1. Vi kommer under workshopens första del gå igenom kampanjen “Fossilförbud 2030s” syfte och mål och berätta kort om hur vi tänker att kampanjen kommer tas ut på nationell nivå. Några av er kanske redan vet lite grann, andra vet ingenting än. Ingången blir helt enkelt att skapa en gemensam grund att utgå från.
  2. Som steg två kommer ni få fundera kring vilka frågor ni själva har kring just fossilförbud 2030. Men också vilka frågor ni tror (eller vet) att ni kommer få från människor ni möter när ni pratar om frågan i era egna sammanhang. Vi kommer sedan sammanställa detta till en Q&A som går att använda i kampanjarbetet framöver.

Innehåll & syfte del 2:

  1. Workshopens andra del kommer handla både om “Fossilförbud 2030 – valfokus” men också om bredare lokalt påverkansarbete inför val 2022. Rikskansliet kommer att berätta om riks planer inför valet 2022, och vilka fokusfrågor som kommer lyftas. Vi kommer också att få ta del av några inspirerande lokala exempel.
  2. Som steg två kommer vi brainstorma idéer om hur miljö och klimat kan sättas på agendan inför de lokala valen och hur kampanjfrågorna kan tas ut på lokal nivå. Det kan handla om allt från att anordna en politikerutfrågning till att ha en folkbildande aktivitet på biblioteket. Syftet är att inspirera och inspireras!
  3. Som steg tre kommer ni få formulera behov: vad skulle göra det enklare att genomföra aktiviteter eller vässa arbetet inför valen 2022? Finns det något rikskansliet skulle kunna erbjuda för att underlätta arbetet?

 Anmäl dig här!