Mikroplast i kretsloppen

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, har uppmärksammats som en betydande miljöförorening i framförallt havsmiljön. Går det att göra något för att minska problemet? Det är frågan i det första föredraget i Lunds Naturskyddsförenings föreläsningsserie i höst på Lunds stadsbibliotek.

13 september 2017 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Hav och fiske

 

Mikroskopiska plastpartiklar finns överallt numera – de kan hittas även i sötvatten, i Arktis is, i jord, i luften och till och med i öl. Var kommer de ifrån, vilka organismer påverkas och vad kan vi göra åt problemet?

 Emma Fältström är doktorand på Sweden Water Research och forskar om förebyggande åtgärder för att minska föroreningar till vatten. Hon föreläser om mikroplast i Lunds Naturskyddsförenings föreläsningsserie på Stadsbiblioteket. Arrangör är LNF, biblioteket och universitetets Hållbarhetsforum.