Miljövänliga Veckan

Vecka 40 har blivit global.

2 oktober 2017 Måndag 00:00 - Söndag 00:00 Haninge Haninge Klimat, energi och transporter, Jordbruk och mat
Efter 20 års intensivt kampanjande i Sverige börjar Miljövänliga Veckan ta form världen över. Ett ivrigt utbyte av idéer pågår nu för att miljöfrågorna ska få genomslag globalt. I höst kommer närmare 40 organisationer i över 20 länder i Asien, Afrika, Europa och Sydamerika att delta i Green Action Week