Miljövård i Skålhamra kvighage

Täby hembygdsförening och Täby naturskyddsförening hjälps åt med att röja sly i Skålhamra kvighage under våren.

5 februari 2020 Onsdag 09:00 - 11:00 TÄBY Täby Skog och naturvård

Nu börjar vårens arbete i Skålhamra kvighage..

Vi samlas varje onsdag under januari-april i Skålhamra kvighage för att under två timmar röja och elda upp sly. Efter avslutat arbetspass njuter vi av vår medhavda matsäck i den vackra naturen.

På försommaren ordnar vi en blomstervandring i hagen.

Kontakt: Ragnvald Pettersson 070 722 5184
Tid: Onsdagar 9-11 under januari-april
Plats: Kör Skålhamravägen, stätta på höger sida, strax söder om Täby golfbana.

--- Så här skriver Täby kommun ----
Skålhamra Kvighage ligger strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen. Hagen är ett mycket intressant exempel på hur markerna hålls öppna med bete. Under hundratals år har artrikedomen bevarats. Detta gäller både flora och fauna. Vid en inventering har man funnit över 330 olika växtarter. Under de senaste tio åren har mer än hundra fågelarter setts i eller från hagen.

Skålhamra kvighage utgör en sällsynt miljö, inte bara i kommunen utan även nationellt.