Mördarsniglar och andra landlevande mollusker

4 september 2019 Onsdag 18:00 - Torsdag 20:00 Fulufjället resp. Siljansnäs Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Snigelexpert Ted von Proschwitz berättar med inlevelse om snäckor och sniglar!

Mördarsniglar är väl kända, men i Sverige finns cirka 135 arter av landlevande mollusker, 112 snäckor och 23 sniglar. Snigelexpert Ted von Proschwitz, 1:e museiintendent och biolog vid Göteborgs naturhistoriska museum berättar med inlevelse både om mördarsniglar och om andra arters speciella krav på sin levnadsmiljö och varför de är bra studieobjekt i natur- och artövervakning.

Efter föreläsningen med start ca kl 19.15 fortsätter kvällen i workshopform. Ted ger tips på bestämningslitteratur och berättar om olika arters karaktärer. Ta gärna med egna sniglar för artbestämning!

Naturum Fulufjället 4 sept kl 18-20
Naturum Dalarna Siljansnäs 5 sept kl 18-20

Välkommen!

I samarbete med Naturum och Folkuniversitetet.

Se arr på FB: https://www.facebook.com/events/326716994939868/ och https://www.facebook.com/events/326716994939868/