Mosaik av gröna färger, vandring Sätuna utmark

Söndag 12 nov kl 09.30.

Vi vandrar i gammelskog med mossbevuxen mark över mossar och berghällar till kanten av Sjömossen. Vi upplever mossornas olika gröna nyanser, ser på olika mossor och lavar. Delvis blöt terräng, rikligt med liggande träd, lite svårgånget. Stövlar är lämplig fotbeklädnad. Ta med fika och gärna en lupp. Samling för samåkning Billingehovs parkering kl 09.00 eller parkeringsplatsen Blängsmossen kl 09.30. Guide Ingvar Fredriksson, 0500-435541, 073-7273648.

12 november 2017 Söndag 09:30 Skövde Skövde Skog och naturvård

Söndag 12 nov kl 09.30.

Vi vandrar i gammelskog med mossbevuxen mark över mossar och berghällar till kanten av Sjömossen. Vi upplever mossornas olika gröna nyanser, ser på olika mossor och lavar. Delvis blöt terräng, rikligt med liggande träd, lite svårgånget. Stövlar är lämplig fotbeklädnad. Ta med fika och gärna en lupp. Samling för samåkning Billingehovs parkering kl 09.00 eller parkeringsplatsen Blängsmossen kl 09.30. Guide Ingvar Fredriksson, 0500-435541, 073-7273648.