Möte för Kraftsamlingsgruppen

Arbetsgrupp som fokuserar på omställning och gränsöverskridande kraftsamling

19 maj 2021 Onsdag 18:00 Mariestad Mariestad Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Skog och naturvård, Globalt arbete

Vi välkomnar alla till mötet, även om man inte är medlem i Naturskyddsföreningen. Läs mer om arbetet på gruppens sida.

Gruppens möten är digitala (via Zoom) tills pandemins restriktioner lättar.

Anmälan till detta möte krävs via mejl till mariestad@naturskyddsforeningen.se senast 17 maj för att få Zoom-länk.

I samarbete med Studiefrämjandet