Närmare naturen - För hälsans skull

I samarbete med  Älmhults bibliotek
Författaren Åsa Ottosson har själv upplevt hur stärkande och läkande utevistelser kan vara vid en omvälvande livskris. Boken ”Närmare naturen” handlar om att finna existentiellt fotfäste men också om att till vardags hitta lugnet i naturen. En nära relation till naturen leder förhoppningsvis till en större varsamhet med planeten och våra levande omgivningar.

6 maj 2021 Torsdag 18:00 - 20:00 Älmhult Linnébygden Skog och naturvård

I samarbete med  Älmhults bibliotek
Författaren Åsa Ottosson har själv upplevt hur stärkande och läkande utevistelser kan vara vid en omvälvande livskris. Boken ”Närmare naturen” handlar om att finna existentiellt fotfäste men också om att till vardags hitta lugnet i naturen. En nära relation till naturen leder förhoppningsvis till en större varsamhet med planeten och våra levande omgivningar. Efterföljande samtal om hur vi påverkas av vår miljö och naturen som må-bra-källa.Ta varma kläder och något att sitta på. Vi bjuder på ekofika!
OBS! Biljett krävs och bokas genom Älmhults bibliotek. Aktiviteten är gratis. 


Plats: Bokskogen intill Bökhultsvägen (skyltat från cykelvägen mellan Vattenverket och Bökhults badplats). Alltså strax utanför Sjöstugans camping.