Nationalstadsparken-Norra Djurgården

Här hade Stadsholmens Svartbrödrakloster sina odlings-och betesmarker på medeltiden, här jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600-talet, här anlades experimentalfält i Kungliga lantbruksakademiens regi på 1800-talet och på 1970-talet flyttade Stockholms universitet hit från innerstan. Och vintern 2011/12 fick den gamla teve-/radioeken här sin sista viloplats. Välkommen på en vandring med Helena Klangemo genom historien, naturen och land-skapet i världens första Nationalstadspark.

Samling kl 11.00, T-bana Universitetet.Ca 4 km, 3 timmar

14 juli 2019 Söndag 11:00 - 14:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Här hade Stadsholmens Svartbrödrakloster sina odlings-och betesmarker på medeltiden, här jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600-talet, här anlades experimentalfält i Kungliga lantbruksakademiens regi på 1800-talet och på 1970-talet flyttade Stockholms universitet hit från innerstan. Och vintern 2011/12 fick den gamla teve-/radioeken här sin sista viloplats. Välkommen på en vandring med Helena Klangemo genom historien, naturen och land-skapet i världens första Nationalstadspark.

Samling kl 11.00, T-bana Universitetet.Ca 4 km, 3 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.