Nattfjärilsskådning

Skåda nattfjärilar med Felix Fotling!

18 augusti 2018 Lördag 20:00 Orsa Orsa Skog och naturvård

Vi samlas för samåkning i Orsa centrum, på f.d. bibliotekets parkering vid norra sidan av kyrkrondellen.