Natur på vintern mitt i stan

Kungsträdgården via Strömmens fågelmatning bort till Skeppshol-men går denna stadsnaturvandring med Peder Curman.Varför stred man om almarna? Varför matar vi så gärna fåglar? Varför flyttar vilda djur in till storstan? Varför heter det kungsträdgård? Det och annat man kan undra över passar vi på att ta upp under denna januaris sista helg. Samling kl 13.00 vid almarna. Ca 1½-2 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.

27 januari 2019 Söndag 13:00 - 15:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Kungsträdgården via Strömmens fågelmatning bort till Skeppshol-men går denna stadsnaturvandring med Peder Curman.Varför stred man om almarna? Varför matar vi så gärna fåglar? Varför flyttar vilda djur in till storstan? Varför heter det kungsträdgård? Det och annat man kan undra över passar vi på att ta upp under denna januaris sista helg. Samling kl 13.00 vid almarna. Ca 1½-2 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.