Naturens och Flottarledens dag

3 september 2017 Söndag 12:00 - 15:00 Bollnäs Bollnäs Hav och fiske

En dag för ung som gammal vid Flottarkojan i öräng. Kl. 12.00-15.00. Följ skyltning från Sörängs skola. Underhållning vid fl ottarkojan och försäljning av fi ka, mat. Tipsrunda, Aktiviteter för barnen: Fiske, vi håvar insekter. Deltagande barn får en lupp som present. Kontakt: Torbjörn, tel. 0278-300 19 eller 070-373 58 18. Per-Erik, tel. 073-055 31 90. Samarrangemang med Flottarleden Runemo Söräng.