Naturguidning Sixtorp

Samling vid parkering till Sixtorps friluftsgård.

21 augusti 2019 Onsdag 18:00 - 19:30 Mullhyttan Västernärke Skog och naturvård

Samling vid parkering till Sixtorps friluftsgård.

Arrangörer: Sydnärkes miljöförvaltning, Lekebergs kommun, Naturskyddsföreningen i Västernärke och Studiefrämjandet