Naturkväll golfbanan

Vi går en tur kring banan och kontrollerar våra fågelholkar, för att se om de är bebodda och av vem. Vidare kommer golfklubben att kortfattat informera om hur man arbetar med miljöfrågor på banan.

Samling: Parkeringen Lomma Golfklubb kl. 18:00.

17 maj 2018 Torsdag 18:00 - 20:00 Lomma-Bjärred Lomma-Bjärred Skog och naturvård

Vi går en tur kring banan och kontrollerar våra fågelholkar, för att se om de är bebodda och av vem. Vidare kommer golfklubben att kortfattat informera om hur man arbetar med miljöfrågor på banan.

Samling: Parkeringen Lomma Golfklubb kl. 18:00.