Naturnatta Säter

Tema Bäver

5 juni 2018 Tisdag 21:00 - 01:00 Säter Säter Skog och naturvård

Samling Gruvplan vid nedgången till Säterdalen kl 21.00

Vi tittar på gnag och kanske ser bävern i aktion

Något att äta medtages