Naturskyddsföreningen Uppsala län Tema Strandskydd och länsstämma 17 april

Lördag den 17 april kl.10-12, hemma hos dig. Tema: Hotat strandskydd.

17 april 2021 Lördag 10:00 - 12:00 zoom Uppsala länsförbund Hav och vatten

10 Ordförande Marianne Kahn, hälsar alla välkomna (10 minuter)

10.10 Det hotade strandskyddet: föredrag med Mia Svedäng från rikskansliet. Naturskyddsföreningen Östhammar berättar om sitt yttrande i 
 strandskydds-utredningen. Frågestund. (50 minuter)

11 Paus (10 minuter)

11.10 Riksstyrelsen informerar (10 minuter)

11.20 Stämmoförhandlingar (40 minuter)

>>  Anmäl dig till malardalen@naturskyddsforeningen.se

Ange ”Länsstämma Uppsala 2021” i ämnesraden.


Skriv ditt namn, kretstillhörighet och gärna medlemsnummer i meddelandet.

>>  Fredag den 16 april är sista anmälningsdag, och du får länken till länsstämman.

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar i Uppsala län är varmt välkomna!