NATURSNOK & för alla -Grodor och salamandrar

Bettina Ekdal kommer till Smyge och svarar på frågor om kärrets invånare.

12 maj 2019 Söndag 11:00 - 13:00 TRELLEBORG Trelleborg Klimat, energi, Hav och vatten, Skog och naturvård