NATURSNOK & för alla - Slåtterdag i Modeshög OBS! Anmälan krävs.

Trelleborgs kommun är huvudarrangör. De nordsvenska hästarna slår ängarna. Det bjuds på åkning med häst och vagn och fika. Natursnokarna undersöker ängen med håv.

ANMÄLAN KRÄVS.

16 augusti 2020 Söndag 11:00 - 13:00 TRELLEBORG Trelleborg Klimat, energi, Skog och naturvård

Trelleborgs kommun är huvudarrangör. De nordsvenska hästarna slår ängarna. Det bjuds på åkning med häst och vagn och fika. Natursnokarna undersöker ängen med håv.

ANMÄLAN KRÄVS.