Natursnokarna

Träna på arter. Vi kommer titta på hur man kan lära in arter. Vi kommer även att lära oss flera olika arter för att jobba inför att kunna ta det nya fina märket Natur- falken. Fika runt eldstaden.

Plats: Härskogens parkering.

Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com

28 april 2019 Söndag 11:00 - 13:00 Lerum Lerum Klimat, energi, Skog och naturvård