Natursnokarna

Håva i Säveån. Vi avslutar med att håva efter insekter och annat under ytan vid ån. Fika runt eldstaden.
Plats: Samling vid Stenkullens stationsparkering.
Kontakt: Facebooksida: https://www.facebook.com/ groups/168959473184910/?fref=ts

19 maj 2019 Söndag 11:00 - 13:15 Lerum Lerum Klimat, energi, Skola, Skog och naturvård