Natursnokarna - Bergaskogen och Gökhults groddammar

VÄLKOMNA ATT UPPTÄCKA MED OSS !

Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden
Medtag mat och dryck samt lämplig klädsel efter väder

Samling vid Tulpanens skola, centralt i Fjugesta.

24 april 2019 Onsdag 18:00 - 20:00 Fjugesta Västernärke Skog och naturvård

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !

Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden
Medtag mat och dryck samt lämplig klädsel efter väder

Samling vid Tulpanens skola, centralt i Fjugesta.

Arr:angör: Sydnärkes miljöförvaltning, Lekebergs kommun, Naturskyddsföreningen i Västernärke och Studiefrämjandet