Natursnokarna - far till Fasaskogen

Samling: Mullhyttans kyrkas parkering

12 september 2020 Lördag 10:00 - 13:00 Mullhyttan Västernärke Skog och naturvård

Samling: Mullhyttans kyrkas parkering

Natursnokarna är en familjeaktivitet.
Där man tillsammans äventyrar, utforskar och upplever.
Vi syns där ute, där allt roligt kan hända.
Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden.
Medtag mat och dryck samt lämplig klädsel efter väder.