Natursnokarna håvar i Säveån

Vi genomför vårt årliga grodyngel-check. Vad hittar vi under ytan?
Vi lär oss lite arter samt leker lite lekar anpassat efter väder och grupp.
Vi startar brasan och fikar tillsammans som avslut.

Samling vid Stenkullens stations parkering kl 11.
Natursnokarnas Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/ 168959473184910/?fref=ts
Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com

9 maj 2021 Söndag 11:00 - 13:00 Lerum Lerum Hav och vatten, Skog och naturvård