Natursnokarna vid Trollskogens naturum

Lördag 21 september kl 11-14 letar vi svamp. Trollskogens naturum

21 september 2019 Lördag 11:00 - 14:00 Trollskogens naturum Öland Skog och naturvård

Lördag 21 september kl 11-14 letar vi svamp. Trollskogens naturum

Info: Stina Nilsson stinanaturguide@gmail.com [ Natursnokar = Naturskyddsföreningens verksamhet för barn och föräldrar, dvs ALLA” ]