Natursnokatna - åker på bäversafari

Vi utforskar vad som finns i bäcken/sjön, sedan åker vi på Bäversafari.

15 augusti 2020 Lördag 11:00 - 14:00 Mulhyttan Västernärke Skog och naturvård

Vi utforskar vad som finns i bäcken/sjön, sedan åker vi på Bäversafari.
Samling vid Sixtorps gamla skola.

Natursnokarna är en familjeaktivitet.
Där man tillsammans äventyrar, utforskar och upplever.
Vi syns där ute, där allt roligt kan hända.
Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden.
Medtag mat och dryck samt lämplig klädsel efter väder.