Naturutflykt till Unnåns svämskog

Vi vandrar längs Unnåns svämskogar i trakten av Jäsbäckens utlopp under ledning av Peter Turander och Bengt Oldhammer. Vi tittar på växter och lyssnar på fåglar. Det blir fika intill ån. I fjol inventerades svämskogarna längs Unnån och inventeringsrapporten kommer att delas ut till den som är intresserad.

15 juni 2019 Lördag 09:30 Orsa Orsa Skog och naturvård, Miljörätt
, ,

Unnån kan bäst beskrivas som en lång oas i ett hårt skogsbrukat landskap. Den har kontakt med naturskogarna i norra Orsa och Mora där fem stora naturreservat ligger i avrinningsområdet – Våmhuskölen, Anjosvarden, Stopån, Tjåberget och Näcksjövarden. Som spridningskorridor och miljö för den biologiska mångfalden har Unnån få motsvarigheter i Dalarna, ja den torde vara unik för Sverige. Unnån är ett praktexempel på det som i myndighetssammanhang kallas grön infrastruktur. Därmed också sagt att skydd av en spridningskorridor med kantzoner längs vattendrag som Unnån är en självklarhet om Sverige som nation ska kunna bevara den biologiska mångfalden.

Klädd för skogsutflykt med stövlar, vi vadar inte om vattnet når över stövlarna. Huggorm? Det kryllar knappast av dom men det vore kul om vi fick se nån. Kan vara en del mygg så där års.

Barn från 6-7 år borde klara av det. Normalkondis borde räcka.

Vi åker in en liten skogsväg från 45:an som kan vara svår att hitta så bästa samlingsplatsen är Willys. Vi samlas på Willys parkering kl. 9:30, för samåkning till evenemangsplats. Även du som inte har bil åker med!

Matsäck efter tycke och behov. Ingen grillning.

När vi avslutar utflykten beror mycket på väder, vind, deltagarnas intresse o.s.v. svårt att säga exakt men någon gång under e.m.

Ta med fågelbok, flora, kikare.

Om du fortfarande har frågor, ring gärna kontaktpersonerna (som också kommer att leda turen).