Naturvandring i Långängarnas Naturreservat 22–30 maj 2020

22 maj 2020 Fredag 00:00 - Lördag 00:00 Gävleborg Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

På den Biologiska Mångfaldens dag den 22 maj hälsar vi dig, fram till och med den 30 maj, välkommen till en naturvandring där du själv väljer vilken eller vilka snitslade banor du vill gå.

Vi snitslar banor och sätter upp informationsblad på olika platser. Berit Berglund, känd från blomsterpoddarna i Naturmorgon, har gjort texter om växter. Ove Lennström skriver om tickor, Nils-Gunnar Kempe om mossor och Bengt och Lennart Petersson om fåglar. För en del små arter sätter vi också ut små pinnar med ett färg-glatt band på för att du ska kunna hitta det vi informerar om. Fotografierna på våra infoblad är tagna av Nils-Gunnar Kempe.

OBS! 22 maj mellan 10–14, men inte övriga datum, finns också vi i skogsgruppen på plats runt om i skogen iklädda gula reflexvästar. Vi finns där för att du ska kunna fråga om det är något du undrar över och för att du ska känna dig trygg i skogen. Vi leder med andra ord inga gruppvandringar utan du tar dig fram själv eller med den du kommer i sällskap med. Det är viktigt att alla håller avstånd till varandra. Vi vill inte bidra till smittspridning! Det här arbetssättet fungerade bra när vi  provade en kort mossvandring den 9 maj och vi fick många positiva reaktioner under den dagen.

Om vädret tillåter den 22 maj kommer det att finnas fotografier av fåglar tagna i reservatet av bröderna Bengt, Lennart och Lasse Petersson.

Vi säger tack till Länsstyrelsen i Gävleborg som givit oss dispens för att kunna genomföra vår aktivitet.

Skogsgruppen i Sandviken/Gävles Naturskyddsföreningar har arrangerat för Gävleborgs läns Naturskyddsförening

Kontaktperson Lotta Delin 073–0696644