Naturvandring längs Mieån

Vi fortsätter vårt utforskande av Mieån. Denna gång med sträckan från Långasjönäs ner till Tararpsvägen. Vi går cirka 4 km på vägar och stigar. En naturskön sträcka utmed Mieån går i fin bokskog. Stigen är här bitvis nästan obefintlig samt lite kuperad. Medtag bra kläder och skodon. Tag gärna med kikare och lupp om du har.

1 februari 2020 Lördag 09:00 - 12:30 Karlshamn Karlshamn Hav och vatten, Skog och naturvård

Vi fortsätter vårt utforskande av Mieån. Denna gång med sträckan från Långasjönäs ner till Tararpsvägen. Vi går cirka 4 km på vägar och stigar. En naturskön sträcka utmed Mieån går i fin bokskog. Stigen är här bitvis nästan obefintlig samt lite kuperad. Medtag bra kläder och skodon. Tag gärna med kikare och lupp om du har.

Samling: Långasjönäs pappersbruk kl. 09.20.

Samåkning: Teaterparken kl. 09.00.