Naturvårdsröjning på fäladen

Välkommen till Stora Hults fälad där vi under sakkunnig ledning röjer bort björnbär med mera, fikar och grillar.

14 april 2018 Lördag 09:00 Stora Hults fälad, Bjärehalvön Skåne länsförbund Skog och naturvård
Välkommen till Stora Hults fälad där vi under sakkunnig ledning röjer bort björnbär med mera, fikar och grillar.

Stora Hults Fälad räddades från bebyggelse av kringboende Stora Hultsbor som köpte in den och skänkte den 1959 till Naturskyddsföreningen då det blev Naturminne. 1976 blev det Naturreservat ”för att värna om fäladens karaktär av ålderdomligt beteslandskap”. Området ingår i Natura 2000.
 
Fäladen håller nu tyvärr på att förbuskas. Naturskyddsföreningen i Skåne konstaterar att området under flera år haft för lågt betestryck vilket innebär att ca 1/3 av arealen är starkt igenvuxen med björnbär. Över hela arealen finns en riklig självföryngring av ek. Längs med bäcken finns igenväxningsvegetation av al. Även fläder sprider sig i området. En stormskadad tall har hängande grenar som kan utgöra en risk.
 
Önskad status:
4 tackor med lamm betar området från maj- november
3 hästar betar från juni -oktober
En omfattande röjning av igenväxningsvegetation och björnbär
Riset bör bortforslas eller brännas på plats
Stenmurar och stängsel behöver en översyn
Länsstyrelsen i Skåne län upprättar en skötselplan och blir naturreservatsförvaltare
 
Vi kallar därför alla kringboende och intresserade Stora Hultsbor att tillsammans med medlemmar och sakkunnig ledning från Naturskyddsföreningen röja bort det vildvuxna som sedan eldas upp.

Kom arbetsklädda till Fäladen för en dags röjning med verktyg (om ni har trädgårdssax, motorsåg, röjsåg, sekatör, rullebör mm). Tag med smörgåsar och kaffe så äter vi gemensam picknick vid 12-tiden.

Naturskyddsföreningen är en ideell förening med begränsade resurser så allas vår insats behövs.
 
Varmt välkomna!