Nollutsläpp i basindustrin – föredrag på Stadsbiblioteket

Stål-, plast- och pappersindustrin samt tillverkningen av kött- och mejeriprodukter är viktiga verksamheter i hela Europa, men står också för stora klimatutsläpp. Är det möjligt att uppnå utsläppsfria industrier, och hur ska det i så fall gå till? Professorn i miljö- och energisystem i Lund Lars J. Nilsson är koordinator för EU-projektet Reinvent, som undersöker hur dessa industrier kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser.

20 februari 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Föredraget äger rum i Stadsbibliotekets atrium kl 18, och följs av en frågestund med möjlighet till diskussion.