Nordmaling: Föredrag av Arne Müller och Erland Segerstedt

Är miljardsatsningar på vindkraft räddningen för glesbygden?

18 april 2016 Måndag 18:30 Nordmaling Västerbotten länsförbund Klimat, energi

Journalisten Arne Müller och fotografen Erland Segerstedt har rest runt i Norrland i spåren på de stora investeringarna i gruvor och vindkraft som gjorts under det senaste årtiondet. Det visar sig att de storstilade löftena och prognoserna om jobb och utveckling inte alla gånger har täckning i verkligheten.

Utbyggnad av förnyelsebar elproduktion är angeläget. Samtidigt har de löften och förhoppningar som spritts om vad vindkraftutbyggnaden kan betyda för den lokala ekonomin i Norrlands glesbygdsområden inte infriats och det har uppstått konflikter med bland annat rennäringen. Utbyggnaden av vindkraften  är alltså en ganska komplicerad fråga.

Välkommen att delat i diskussion efter föreläsningen!