Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?

13 oktober 2020 Tisdag 19:00 - 21:00 Falun Dalarna länsförbund Klimat, energi

Resurseffektiva tekniker och ökad förnybar produktion ses ofta som centrala delar i en grön omställning. Men effektiviseringar frigör stora resurser, extra pengar i fickan hos konsumenten som sätter solceller på taket eller frigjord produktionskapacitet hos producenten som effektiviserar sin tillverkningsprocess. Risken är att de frigjorda resurserna omsätts i produktion och konsumtion som ökar miljöpåverkan. Hur ser vi till att pengar, tid och produktionskapacitet som frigjorts av effektiviseringar omsätts på ett hållbart sätt? Varför uppstår så kallade rekyleffekter och kan vi förhindra att de uppstår?

Medverkande:

Mikael Malmaeus , miljöforskare vid IVL och författare

Åsa Callmer , forskare vid KTH

Christer Sanne , samhällsforskare och författare

Pernilla Hagbert , forskare vid KTH

Det andra av tre seminarier/webinarier om sambandet mellan ekonomi och ekologi som arrangeras i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. De tre seminarierna genomförs 22 september, 13 oktober och 10 november kl 19-21.

Deltagande är kostnadsfritt, på plats på Högskolan Dalarna i Falun eller digitalt via Zoom där man även kan delta i gruppdiskussioner med andra online-deltagare. Varje seminarium kommer att inledas med ett kort föredrag följt av en paneldiskussion med forskare och andra sakkunniga inbjudna från runtom i landet.

Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/var-grona-ekonomi/

Anmälan via https://shorturl.at/jmJ23 senast 5 dagar innan resp. seminarie.