Nyfiken på möjligheter att bruka skogen utan att kalhugga?

Välkommen till en hel dags seminarium om hyggesfritt skogsbruk! Hur ser kunskapsläget ut idag och vilka möjligheter finns? Möjligheter att kontinuerligt skörda timmer utan att gå miste om skogen som naturmiljö. 

14 november 2019 Torsdag 10:00 - 20:30 Luleå Norrbotten länsförbund Klimat, energi, Skog och naturvård

Välkommen till en hel dags seminarium om hyggesfritt skogsbruk! Hur ser kunskapsläget ut idag och vilka möjligheter finns? Möjligheter att kontinuerligt skörda timmer utan att gå miste om skogen som naturmiljö.